Rita Patalavičienė

Mano siekis – sudaryti sąlygas žmogui domėtis savo gyvenimu (tiek profesiniu, tiek asmeniniu), nes jis yra vienintelis, kuris gali iš jo šį tą padaryti. Tikiu, kad susitelkimas į veikimą sukuria prielaidas gimti naujoms klientų patirtims, naujo lygio aiškumui bei gyliui. O mano įkvėpimo šaltinis – naujai sutinkami žmonės bei jų istorijos.

Kompetencinės sritys