V dalis. Komunikacija raštu

“Komunikacija raštu” dalyje įsidėmėsite bendravimo raštu formas, kurios padės rašyti paveikius laiškus skirtingų tipažų asmenybėms.

Taip pat padėsiu pamatyti pavyzdžius ir sužinosite konkrečią struktūrą, kurios turi būti prisilaikoma komunikuojant ne šablonų, o natūralios ir organiškos komunikacijos būdu. Laiškai, tai dažniausai pasirenkama komunikacijos forma, taigi ji ne mažiau svarbi, nei bendravimas žodžiu.