ŽAIDIMAS: Pažaiskime su degtukais

Šiame įraše sužinosite:

  • Kaip pasiruošti užduočiai „Pažaiskime su degtukais”?
  • Kaip atlikti šią užduotį?
  • Kaip vesti užduoties aptarimą?

 

Žaidimui reikalingus instrukcijos ir atsakymų lapus, rasite čia: