Asmens duomenų taisyklės

1. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS EEE RIBOSE IR UŽ EEE RIBŲ?

Kai tai yra būtina, mes galime perduoti ir/arba kitaip atskleisti tvarkomus asmens duomenis valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms, teismams bei kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms.

Taip pat, kiek tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti, galime perduoti asmens duomenis tvarkyti pasitelktiems tretiesiems asmenims – partneriams, paslaugų teikėjams (įskaitant programinės įrangos, IT infrastruktūros priežiūros, debesijos paslaugų teikėjus, serverių nuomos ir priežiūros, elektroninių ryšių, siuntų pristatymo, svetainės administravimo, apskaitos, archyvavimo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus ir kt.). Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Šiuo metu bendradarbiaujame ir jūsų asmens duomenis perduodame šiems paslaugų teikėjams (veikia kaip duomenų tvarkytojai):

EEE teritorijoje:

– Mailerlite (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinkite su jų privatumo politika čia.

– UAB Interneto vizija (serverių nuomos paslaugos).

– Mokėjimo paslaugų teikėjai (pvz.: Paysera, Paypal, WebMoney, elektroninės bankininkystės paslaugų teikėjai). Veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai.

– Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į asmens įsiskolinimą.

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook, Twitter).

Už EEE teritorijos ribų:

– Facebook, Inx. (JAV). Su Facebook privatumo politika galite susipažinti čia. Facebook nebesiremia “Privacy Shield” duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Facebook naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl.SCC).

– Google LLC (JAV). Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Naudojami Google Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC).

 

2. KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (pvz., reguliariai darome atsargines duomenų kopijas), pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugų naudojimąsi mūsų svetaine užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir mūsų serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite www.ssls.com.

 

3. JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

– Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);

– Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

– Reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);

– Reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).

 

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

– asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;

– jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):

 

Dėmesio! Teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

– asmens duomenys yra netikslūs;

– asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

– duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

– jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už jūsų priežastis.

– Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);

– Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).

Jeigu manote, kad UAB „Triple O Consulting“ neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

 

Dėmesio! Pasinaudoti savo turimomis teisėmis galite pateikę rašytinės formos prašymą el. paštu mokymai@tripleo.lt arba pašto korespondencijai skirtu adresu Sėlių g. 29-17, Vilnius. Gavę jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir nemokamai atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

 

4. SUSIPAŽINIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

Bendrovė suteikia duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš renkant asmens duomenis. Laikoma, kad pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, duomenų subjektas pareiškia, jog Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės jam suprantamos ir kad tokiu būdu jis neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pagrindais.

Duomenų subjektui prieštaraujant dėl šiose Taisyklėse aprašyto asmens tvarkymo, duomenų subjektas turėtų nesinaudoti Bendrovės interneto tinklalapiais www.tripleo.lt ( www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) ir/arba neturėtų užsakyti, pirkti ar naudotis bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis, siekti ir/ar dalyvauti Bendrovės organizuojamuose Renginiuose ir/arba įsigyti Bilietą.

Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovės internetinėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas atlieka aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų (pvz., kontaktuoja su Bendrove), laikoma, kad jis tinkamai susipažino su visais Taisyklių pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau, ir jiems neprieštarauja.

 

5. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

 

6. SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami griežtai privalomi, rinkodaros ir statistikos slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda patraukliai atvaizduoti mūsų svetainę, užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau mūsų svetainės lankytojas liks anonimiškas.

 

TRIPLE O svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

_fbp

Rinkodaros

Facebook rinkodaros slapukai, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko.

Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/

90 dienų

fr

Rinkodaros

90 dienų

ads/ga-audiences

Rinkodaros

„Google“ slapukas, renkantis informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje

Iki sesijos pabaigos

tr

Rinkodaros

Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti bei pateikti Facebook tinkle

Iki sesijos pabaigos

_gcl_au

Rinkodaros

Naudojama „Google AdSense“. Skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos

3 mėnesiai

collect

Statistikos

Optimizuoja skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus

Iki sesijos pabaigos

_ga

Statistikos

„Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

2 metai

_gat

Statistikos

24 valandos

_gid

Statistikos

24 valandos

Susisiekite su mumis!

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis el. paštu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.

UAB “Triple O Consulting”
Įm. k. 304940432
PVM mok. k. LT100011968312
Sėlių g. 29-17, Vilnius