ES parama

E-KOMERCIJOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS

UAB “Triple O Consulting” vykdo projektą E-komercijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas įmonėje (toliau – Projektas).

Projekto pavadinimas: E-komercijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas įmonėje.  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – Sukurti ir įdiegti įmonėje e-komercijos sistemą.

Uždavinys – Sukurti ir įdiegti klientų savitarnos bei susijusius e-komercijos sistemos modulius bei apjungti į e-komercijos sistemą.

Projekto veiklos: E-komercijos sistemos kūrimas ir diegimas.

Projekto rezultatas: Sukurta E-komercijos sistema.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-09-10

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-03-17

Skiriamas finansavimas: 49 608,00 Eur

Viso projekto išlaidų suma: 66 144,00 Eur

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos sąjungos atsako į COVID – 19 pandemiją priemonė.

Projektas vykdomas be partnerių.

Aprašymas: UAB „Triple O Consulting” yra mokymų paslaugas teikianti įmonė. Šiuo metu įmonė neturi jokio e-sprendimo, skirto klientų savitarnai. E-komercijos sistema yra strategiškai svarbi įmonei, nes tokios sistemos poreikį lemia rinkos ir vartotojų lūkesčiai – turėti galimybę nuotoliniu būdu užsisakyti paslaugas, valdyti paslaugų apimtis ir turinį, gauti greitą prieigą prie užsakyto mokymų turinio. E-komercijos sistema, užtikrinanti aukštą klientų savitarnos lygį taip pat leistų įmonei padidinti teikiamų paslaugų apimtis, valdyti užsakymus, nedidinant savo žmogiškųjų išteklių. Tai atitinkamai padidintų įmonės konkurencingumą. Projekto metu planuojama įdiegti šiuolaikinę klientų savitarnos sistemą, leidžiančią patenkinti vartotojų lūkesčius ir pasiekti įmonės strateginius tikslus.