ES Parama - Triple O Consulting
ask@tripleo.lt
+370 659 66 848

ES Parama

UAB “Triple O Consulting” vykdo projektą E-komercijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas įmonėje.

Projekto tikslas – Sukurti ir įdiegti įmonėje e-komercijos sistemą.
Uždavinys – Sukurti ir įdiegti klientų savitarnos bei susijusius e-komercijos sistemos modulius bei apjungti į e-komercijos sistemą.

Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ lėšomis.

Projekto rezultatas – sukurta E-komercijos sistema.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-09-10
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-03-17

Skiriamas finansavimas: 49 608,00 Eur

Aprašymas: UAB „Triple O Consulting” yra mokymų paslaugas teikianti įmonė. Šiuo metu įmonė neturi jokio e-sprendimo, skirto klientų savitarnai. E-komercijos sistema yra strategiškai svarbi įmonei, nes tokios sistemos poreikį lemia rinkos ir vartotojų lūkesčiai – turėti galimybę nuotoliniu būdu užsisakyti paslaugas, valdyti paslaugų apimtis ir turinį, gauti greitą prieigą prie užsakyto mokymų turinio. E-komercijos sistema, užtikrinanti aukštą klientų savitarnos lygį taip pat leistų įmonei padidinti teikiamų paslaugų apimtis, valdyti užsakymus, nedidinant savo žmogiškųjų išteklių. Tai atitinkamai padidintų įmonės konkurencingumą. Projekto metu planuojama įdiegti šiuolaikinę klientų savitarnos sistemą, leidžiančią patenkinti vartotojų lūkesčius ir pasiekti įmonės strateginius tikslus.