Net neabejojame, jog kaskart iš įmonės išėjus vertingam darbuotojui ar stebint savo komandos neįgyvendintų ataskaitinio laikotarpio tikslų rezultatus, susimąstote: „Ką ir vėl praleidau? Kur slypi šio užburto nesėkmių rato priežastis?“ Jei Jums kyla šie klausimai – Jūs jau teisingame kelyje!

Vadovui itin svarbu suvokti, kad darbuotojai išeina iš organizacijos ne todėl, kad nepasiekia iškeltų tikslų ar neįgyvendina planų. To priežastys slypi giliau ir mes Jums atskleisime, kaip jas identifikuoti ir eliminuoti.

Motyvacijos stoka ir jos įtaka įmonei

Kai susiduriame su aukščiau išvardintomis situacijomis, dažnai jų priežastis būna darbuotojų motyvacijos stoka, kuri turi įtakos ne tik komandos, tačiau ir visos įmonės rezultatams.

Štai pagrindiniai požymiai, kad Jūsų komandoje yra nemotyvuotų narių:

  • Komanda nesutaria tarpusavyje, nuolat pastebimos konfliktinės situacijos sprendžiant kylančias problemas;
  • Komanda dirba neefektyviai, į vadovus kreipiasi klausdami sprendimų, nes patys nesugeba jų rasti;
  • Daugėja skundų iš klientų dėl laiku nevykdomų įsipareigojimų;
  • Komanda neįgyvendina racionalių iškeltų tikslų ir įtakoja blogėjančius įmonės veiklos rezultatus.

Jei savo organizacijoje pastebite šiuos ryškėjančius arba aiškiai matomus požymius – pats metas išsiaiškinti šių požymių priežastis, jas eliminuoti ir užkirsti kelią jų įtakai organizacijos ir komandos efektyviam ir našiam darbui.

Kodėl trūksta motyvacijos?

Įmonių ar organizacijos struktūrinių padalinių vadovams ypač svarbu suprasti, kur slypi motyvacijos stokos priežastys. Ar kada pagalvojote, kas mažina Jūsų pačių motyvaciją darbe? Atsakymas į šį klausimą gali būti raktas į sėkmę motyvuotos komandos valdymo link!

Mes su Jumis pasidalinsime dažniausiai pasitaikančiomis motyvacijos stokos priežastimis. Susimąstykite, ar Jūsų darbuotojai susiduria su jomis.

  • Organizacijos veikloje trūksta aiškumo

Viena iš pagrindinių sėkmingai dirbančios komandos paslapčių – aiškiai kiekvienam komandos nariui suformuluoti tikslai, atsakomybės ir suteiktos visos reikalingos priemonės šių tikslų įgyvendinimui. Turėdami aiškią savo darbo viziją, darbuotojai vadovo padedami puikiai mato ir visos komandos viziją bei jaučiasi svarbia tiek jos, tiek visos įmonės dalimi.

  • Teigiamos organizacinės kultūros trūkumas

Pripažinimas, apdovanojimas už pasiektus rezultatus, asmeninių ir visos komandos įgyvendintų tikslų ir mažų bei didelių pergalių šventimas – ypač svarbus siekiant motyvuoti darbuotojus. Palaikantys kolegos, vadovai ir pozityvi darbinė aplinka kiekvieną komandos narį paskatins dirbti našiau, skatins pasitikėjimą savimi ir ugdys gebėjimą atsakingai priimti sprendimus.

  • Vadovavimo stilius

Susimąstykite, ar visuomet savo komandai padedate surasti problemų sprendimo ir tikslų įgyvendinimo įrankius? Ar žinote problemas, su kuriomis susiduria Jūsų komanda? Ar savo pavyzdžiu parodote, ko tikitės iš darbuotojų ir kokią darbinę aplinką siekiate sukurti? Darbuotojams itin svarbus vadovo palaikymas, pripažinimas ir autoritetas, tad nepamirškite komandai skirti savo laiko!

  • Tobulėjimo stoka

Šiandieninėje visuomenėje komanda turi mokėti greitai prisitaikyti prie aplinkos ir pokyčių, o tam reikalingas kasdienis įgūdžių ir profesinių kompetencijų tobulinimas ir naujų metodų taikymas darbinėje veikloje. Komandos narių tobulėjimas prasideda nuo vadovo kontakto su darbuotoju, įsiklausymo į jo problemas ir nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimo. Tobulėjanti komanda = auganti įmonė.

Motyvuoti darbuotojai – sėkmingai dirbančios komandos variklis, todėl tikimės, jog įdėsite truputį pastangų bei savo laiko ir džiaugsitės sėkmingais savo komandos rezultatais bei šiltu organizacijos mikroklimatu.

Įsimylėkime savo darbą!
Triple O Consulting komanda