Rekomenduoju visiems siekiantiems tikresnio, nuoširdesnio santykio su savimi ir supančia aplinka.