Vidinių trenerių mokymai

Vidinių trenerių mokymai sukurti remiantis prielaida, jog pagrindinė vidinio įmonės trenerio funkcija yra mokyti įmonės darbuotojus, perduoti jiems funkcines žinias ir formuoti darbui reikalingus įgūdžius. Mokymo proceso metu treneris taip pat informuoja žmones apie įmonės taisykles, įmonės priimtus darbo metodus ir naudojamas priemones.

Kadangi dažnai įmonės treneris savarankiškai ne tik veda mokymus, bet ir rengia mokymo programas, jo idėjos, vertybės ir požiūris į įvykius / žmones įmonėje yra „įskiepijamos“ visoje organizacijoje. Būtent todėl ypač svarbu, kad įmonės vertybės sutaptų su paties trenerio vertybėmis, kad jis būtų lojalus įmonei, ištikimas jos misijai ir turėtų ateities viziją. Šie reikalavimai turi būti suformuluoti renkantis kandidatus į tokias atsakingas pareigas.

Vidinių trenerių mokymai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje savyje neša žinutę, jog sėkmingai dirbantis vidaus treneris turėtų būti dviem laipteliais aukštesnis už jo vadovaujamų mokymo programų dalyvius. Tai žmogus, kuris turi turėti darbinės patirties būtent šioje įmonėje.

Vidinių trenerių ruošimo mokymai, tai mokymai, kurių metu padedame patobulinti dalyvio pasirengimą vesti mokymus, padedame ugdyti darbuotojo savarankiškumo kompetenciją, padedame išgryninti mokymų struktūrą, metodikas, eigą, suaugusiųjų mokymo principus. Prieš mokymus aiškiai įsivertiname, kas yra vidinis treneris ir mentorius, sudėliojami mokymosi etapai. Darbo sesijų metu darbuotojai aiškiau suvoks kas yra vidinis treneris, įgaus konkrečius metodus bei įrankius savarankiškai vesti vidinius mokymus. Mokymų metu didėja dalyvio pasitikėjimas savimi kaip treneriu.

Vidinių trenerių ruošimas – tai neatsiejama sėkmingai veikiančios įmonės dalis. Dažnai būtent vidinių trenerių konsultacijos leidžia darbuotojui, apsisprendusiam tapti įmonės treneriu, tvirtai žengti pirmąjį žingsnį savo tikslo link.

Vidinių trenerių konsultacijos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje turi pagrindinį tikslą – tai kompetencijų ugdymas rengiant ir vedant seminarus bei mokymus organizacijoje.
Konsultacijų pranašumas, jog perėję programą dalyviai ne tik ugdo asmeninius įgūdžius ir sugebėjimus, bet ir įvaldo pagrindines trenerio kompetencijas:

– mokymo projektavimo priemonių turėjimas
– galimybė pamatyti ir valdyti grupės dinamiką
– savęs ir savo mokymo stiliaus supratimas
– gebėjimas pristatyti save ir savo mokymus dalyviams.

Vidinių trenerių ruošimo konsultacijos padės Jums sukurti vidinio mokymo standartą, aprašyti jo sudedamąsias dalis. Mūsų trenerė Laura Rimkutė – aukščiausio lygio ekspertė, kurios patirtimi Jūs galite pasitikėti!

Susisiekite su mumis!

UAB “Triple O Consulting”
Įm. k. 304940432
PVM mok. k. LT100011968312
Sėlių g. 29-17, Vilnius