Kviečiame užbaigti šiuos metus su #TripleOExperts rubrikos pašnekovu Arijumi Katausku. Pokalbio metu komunikacijos profesionalas, krizių valdymo ekspertas ir Triple O konsultantas dalijasi mintimis apie krizių komunikacijos pasiruošimą, komandos vaidmenį susidūrus su iššūkiais, kodėl įmonės vengia ruoštis krizėms ir kaip to išvengti bei kaip įtraukti darbuotojus į komunikacijos krizių planavimą.

Kaip organizacijos gali strategiškai pasiruošti krizių komunikacijai, kad būtų galima minimalizuoti galimą žalą?

Organizacijos turi strategiškai pasiruošti krizių valdymui ir komunikacijai sukurdamos detalius planus, įtraukdamos komunikacijos specialistus į krizių valdymo komandas, kurios atsakingos už greitą ir tikslią informacijos sklaidą ne tik išorėje, bet ir organizacijos viduje. Būtina iš anksto identifikuoti potencialiai grėsmingas situacijas, sukurti krizių valdymo planus su aiškiais žingsniais ir atsakingais asmenimis bei organizuoti simuliacijas, kad krizės metu komanda būtų paruošta reaguoti tinkamai ir greitai.

Kodėl komandos stiprumas ir vienybė yra vieni svarbiausių organizacijos stabilumą užtikrinančių elementų susidūrus su krize?

Komandos kompetencijos ir gebėjimas dirbti kartu yra svarbiausi krizių valdymo elementai, nes tai padeda organizacijai efektyviai reaguoti į krizes. Kai komanda veikia harmoningai ir suvokia bendrus tikslus, sprendimai gali būti priimami greičiau, o komunikacija vyksta efektyviau ir greičiau. Tai suteikia galimybę veiksmingai valdyti situaciją ir sumažinti padarytą žalą.

Kodėl dauguma organizacijų vengia galvoti apie potencialias krizes ir nesiima priemonių joms paruošti? Ką organizacijos gali padaryti, kad būtų joms geriau pasirengę?

Daugelis organizacijų vengia galvoti apie potencialias krizes dėl įvairių priežasčių: gali būti sunku įsivaizduoti, jog gali įvykti tokios situacijos, kartais šios temos ignoravimą lemia ir finansiniai apribojimai. Organizacijos, pasirengusios iš anksto identifikuoti galimas grėsmes, vykdydamos reguliarius rizikos vertinimus, ruošdamos atsakomuosius planus ir integruodamos krizių valdymo procesus į kasdienį darbą, ne tik didina komandos kompetencijas, tačiau ir ištikus krizinei situacijai, efektyviau valdo ir reikiamus krizių valdymo resursus.

Kaip formuoti stiprią komunikacinę kultūrą organizacijoje, kuri padės darbuotojams bendradarbiauti ir reaguoti į krizes veiksmingai?

Stipri komunikacinė kultūra organizacijoje yra pagrindas veiksmingam komandos bendradarbiavimui ir reagavimui į krizes, palengvina darbą su išorinėmis tikslinėmis auditorijomis. Tai turi būti skatinama nuo viršaus žemyn, kuriant atvirą ir sąžiningą komunikacijos aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi saugūs dalintis informacija ir išsakyti savo nuomonę. Reikalingas nuolatinis mokymasis, skatinimas bendradarbiauti, supratimas apie bendrus tikslus ir vertės, kurią sukuria veiksmingas komunikavimas.

Kaip organizacija gali skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti krizės planavime ir tobulinime?

Organizacija turi skatinti ir ruošti darbuotojus galimam veikimui sudėtingose situacijose ir  investuoti į kompetencijų stiprinimą skirdamos reikiamą laiką ir resursus mokymams, vykdydama krizių simuliacijas, konsultuodama darbuotojus dėl jų pastebėtų galimų rizikų ir pateikdama jiems galimybę dalyvauti rengiant ar tobulinant krizių valdymo planus. Svarbu, kad darbuotojai jaustų, jog jų indėlis yra vertinamas ir svarbus organizacijos tikslams.

Arijaus specializacijos sritys yra: krizių planavimas ir strategija, krizių valdymas, komandinis krizių valdymas, kritinis loginis mąstymas, bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, susitarimai ir bendradarbiavimas su aukščiausio lygio vadovų komanda, reputacijos atkūrimas. Besidominčius Triple O Consulting mokymais kviečiame susisiekti ask@tripleo.lt.